Algemene Voorwaarden

Lidmaatschap
Iedereen kan worden ingeschreven. Inschrijven van kinderen tot 18 jaar kan in het bijzijn van ouder/voogd en met legitimatie van kind en ouder/voogd. Bij inschrijving ontvangt u een lidnummer en een ledenpas.

Ledenpas
Bij inschrijving ontvangt elk lid een ledenpas met het lidnummer en de naam van het lid. De pas is persoonsgebonden en dient u/de voogd altijd te tonen bij inleveren of meenemen van goederen. U kunt op ieder moment voor elke pas, via de website of de app op uw mobiele telefoon, het puntensaldo bekijken. U kunt in onze ruilwinkel alleen geholpen worden als u een ledenpas kunt tonen.

Uw privacy
Wij hechten grote waarde aan ieders privacy. Uw gegevens worden alleen gebruikt zoals omschreven in onze privacy verklaring. U kunt deze inzien in de ruilwinkel of op de website.

Inleveren van goederen
Goederen die ingeleverd worden moeten compleet, schoon, heel en werkend zijn. Indien iets kapot is of niet meer voor 100% werkt kunt u de medewerker vragen of wij het toch kunnen innemen. Het oordeel van de medewerker is in dat geval bindend en kan niet ter discussie gesteld worden.

In de inlevertabel kunt u zien hoeveel punten hoe krijgt voor de diverse goederen. Staat hetgeen u wil inleveren er niet bij? Dan bepaalt de floormanager het aantal punten. Zijn/haar oordeel is bindend en kan niet ter discussie gesteld worden. Medewerkers van de ruilwinkel behouden het recht, om aangeleverde goederen te weigeren.

U ontvangt een inleverbon als u goederen bij ons inlevert. Het aantal punten op de bon kunt u op de website of in de app zien als bijschrijving. Klopt er volgens u iets niet? Meld u dan binnen 7 dagen na inleveren van de goederen bij de balie. Op vertoon van uw bon wordt de online bijschrijving gecontroleerd.

We nemen geen bibliotheekboeken, videobanden en gestolen goederen aan en registreren fietsen. Bij twijfel informeren wij de politie. U kunt goederen tot een half uur voor sluitingstijd inbrengen.

Risico en aansprakelijkheid
Als u goederen meeneemt, laat dan het etiket op of aan het artikel zitten en bewaar de bon. Als het artikel om welke reden dan ook niet voldoet, kunt u binnen 7 dagen reclameren of ruilen. De reeds afgeschreven punten worden weer bijgeschreven.

Hoewel we bij inname ons best doen de goederen te controleren, kan het voorkomen dat we iets over het hoofd zien. Als een apparaat, spelletje of puzzel na inname defect is of incompleet blijkt te zijn, kunnen de reeds bijgeschreven punten weer in mindering worden gebracht bij het lid die het heeft ingebracht. Hij of zij wordt hiervan op de hoogte gesteld.

Indien er door uw toedoen of dat van uw kinderen, schade ontstaat aan onze eigendommen in de winkel, zullen we u
hiervoor aansprakelijk stellen.

Ruilbeleid
Medewerkers van de ruilwinkel, behouden het recht om een tijdelijke stop van bepaalde goederen in te voeren. We laten u dat weten in de winkel, via de website en op facebook. De medewerkers bepalen wanneer ingebrachte goederen in de winkel worden geplaatst. Alleen goederen die in de winkelrekken ingeruimd zijn kunnen worden meegenomen.

Deelnemers die meegenomen goederen doorverkopen, bijvoorbeeld via internet of op een rommelmarkt, worden verwijderd uit het bestand en geweigerd in de ruilwinkel.

Acceptatie van deze regels
Door inschrijving als lid van onze ruilwinkel verklaart u dat u deze huisregels gezien, begrepen en geaccepteerd hebt.

Het is verboden om
– Drugs en andere verdovende middelen in het bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen
– Wapens of voorwerpen die hiervoor gebruikt kunnen worden in het bezit te hebben.
– Diefstal of vernielingen te plegen.
– Geweld te gebruiken of ermee te dreigen, te discrimineren, te intimideren of te beledigen in gebaar en woord.

Bij overtreding van bovenstaande verboden zal er aangifte worden gedaan en wordt u de toegang tot de ruilwinkel ontzegt.

Tot slot
Wij vragen ouders/begeleiders te letten op hun kinderen. Kijken doen we met onze ogen, zo houden we onze ruilwinkel netjes en overzichtelijk voor iedereen.