Over stichting Ruilwinkel Kerkrade

Stichting Ruilwinkel Kerkrade is in 2020 opgericht en heeft haar wortels in de voormalige Humanitas Ruilwinkel Kerkrade en de stichting Spelend Kind Parkstad. Beiden organisaties hebben de krachten gebundeld om zo een krachtige organisatie neer te zetten die in staat is nog meer mensen te helpen.

VOOR WIE
Ruilwinkel Kerkrade is er voor alle volwassenen en kinderen. In onze Ruilwinkel, gevestigd in het Flexiforum gebouw in Spekholzerheide – Kerkrade, kunnen goederen en speelgoed ingeleverd en meegenomen worden.

HOE WERKT HET
Iedereen kan goederen en speelgoed doneren aan de Ruilwinkel Kerkrade. Wil je goederen of speelgoed inleveren, dan kun je gratis lid worden van de Ruilwinkel Kerkrade. Je ontvangt dan een ledenpas waarmee je kunt ruilen via een puntensysteem. De medewerkers bepalen het aantal punten voor de ingebrachte goederen en speelgoed.

Kleding dient schoon, heel en passend bij het seizoen te zijn. Goederen en speelgoed dienen schoon, heel, compleet en werkend te zijn.
Medewerkers van de Ruilwinkel Kerkrade behouden het recht, om aangeleverde goederen en speelgoed te weigeren.

OPENINGSTIJDEN
De huisregels zijn te vinden onder het kopje ‘Algemene voorwaarden’.

Openingstijden Ruilwinkel Kerkrade
Dinsdag      09:30 – 12:00 uur
12:30 – 16:00 uur
Woensdag   09:30 – 12:00 uur
12:30 – 16:00 uur
Donderdag 09:30 – 12:00 uur
12:30 – 16:00 uur

LID WORDEN
Iedereen kan lid worden vanaf 16 jaar. Meld je bij een van de vrijwilligers in de Ruilwinkel Kerkrade.
Bij het inschrijven krijg je een ledenpas, waarop een unieke lidnummer en je naam op staan.
Deze ledenpas is persoonsgebonden en dien je altijd te tonen bij het inleveren of meenemen van goederen en speelgoed, hierdoor worden de goederen en speelgoed geregistreerd in ons systeem. Bij verlies of beschadiging kun je een nieuw pasje aanvragen. Door je in te schrijven als lid van de Ruilwinkel Kerkrade verklaar je dat je huisregels gezien, begrepen en geaccepteerd hebt.

BELONINGSBELEID
Het bestuur van de stichting Ruilwinkel Kerkrade bestaat uit 3 personen. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting en verantwoordelijk voor het bereiken van de doelen van de stichting. De enige beroepskracht binnen de stichting Ruilwinkel Kerkrade vervult de functie van coördinator en is in dienst van de gemeente Kerkrade. In de praktijk vindt de aansturing van de coördinator plaats door het bestuur. De stichting Ruilwinkel Kerkrade werkt verder met ruim 30 actieve vrijwilligers.

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Dat geldt ook voor de vrijwilligers. Gemaakte onkosten door bestuur en vrijwilligers worden vergoed voor zover dit redelijk is en door hen verantwoord kan worden.

INFO

Locatie
Spekhofstraat 15 6466 LZ Kerkrade

Openingstijden
Dinsdag      09:30 – 12:00 uur
12:30 – 16:00 uur
Woensdag   09:30 – 12:00 uur
12:30 – 16:00 uur
Donderdag 09:30 – 12:00 uur
12:30 – 16:00 uur

Werkplan 2021 

Jaarverslag 2021

Werkplan 2022

Kamer van Koophandel; 81093799

RSIN;  861926286

Bestuur

Voorzitter
May Hol
voorzitter@ruilwinkelkerkrade.nl

Secretaris
Jan Boumans
secretaris@ruilwinkelkerkrade.nl

Penningmeester

Karen Gielen
penningmeester@ruilwinkelkerkrade.nl